Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bùi việt tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bùi việt tú

bùi việt tú
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 7.01 - Tổng điểm 561

bùi việt tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 08:33:28
bùi việt tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:36:20
bùi việt tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:37:57
bùi việt tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:27:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

bùi việt tú làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 20:46:39