Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với BÙI TUẤN ANH. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

BÙI TUẤN ANH

BÙI TUẤN ANH
Chào các bạn hãy ghé thăm trang chủ của mình nhiều nhé .Hãy kết bạn với mình nhé.Mình hết lượt rồi .mình mong các bạn kết bạn với mình! Chúc các bạn vui vẻ gặp nhiều may mắn .Các bạn cung gì mình là cung thiên bình đó..Nếu các bạn muốn làm bạn với mình thì mình luôn luôn sẵn sàng làm bạn với các bạn.Chúc các bạn học giỏi nhé.Hãy vững tin rằng mình có thể làm được. Chỉ cần các bạn tinh chính bản thân của mình làm những điều hết sức có thể chính bản thân mình nhé!Các bạn có thích âm nhạc không.Trong âm nhạc mình thần tượng ca sĩ Bùi Anh Tuấn,Hương Tràm,Bảo Anh. Nếu bạn nào thích các ca sĩ như mình thích thì hãy kết bạn với mình nhé!

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 14:14:48
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 06:25:51
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 07:47:56
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 07:36:49
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 07:37:39
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 09:25:32
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 18:35:44
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 07:33:01
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 12:11:12
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:32:46
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 08:30:03
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 17:51:09
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 10:57:36
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 08:47:48
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 08:19:51
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 09:55:19
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 17:50:37
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-07-29 07:03:21
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 10:26:33
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 17:46:37
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 08:35:21
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:24:34
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 15:18:16

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 15:22:05
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 15:20:12
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 08:32:01
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 08:00:06

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 08:04:47
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 08:01:28
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 08:08:24
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 08:26:27
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 15:37:11
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 15:40:42
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 08:29:54
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 08:24:30
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 15:49:16
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 08:29:37
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 08:36:04
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 16:31:25
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:04:11
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 08:10:02
BÙI TUẤN ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 16:00:11

Điểm thi

BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-12 18:30:35
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-20 08:47:10
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-19 20:43:22
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-31 16:54:52
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-31 16:51:09
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-30 08:59:01
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-24 19:03:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-24 19:00:04
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-24 18:51:34
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-24 18:46:46
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-21 09:18:05
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-15 09:35:50
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 19:27:16
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 11:58:38
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 20:48:21
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-26 20:45:26
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 20:42:58
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 20:26:35
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-26 20:24:22
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-22 20:38:58
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-22 20:34:09
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 09:09:32
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-19 09:07:07
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 09:05:09
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 09:02:14
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 08:59:56
BÙI TUẤN ANH làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-16 08:10:43