Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với # APTX _ 4869 _ : ( $>$ ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ )

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ )
# Bất - cần - đời ...

Luyện toán

90 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9000

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 05:43:33
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 13:05:42
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 05:39:06
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 21:21:04
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 15:33:38
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:02:18
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:52:32
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 18:26:08
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 04:55:44
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 18:02:22
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 19:41:31
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:56:20
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:48:52
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 18:53:04
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 18:30:30
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 09:14:36
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:36:07
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 18:23:09
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 05:35:26
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 22:38:25
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 22:44:16
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 22:41:18
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 20:43:16
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 09:32:44
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 09:35:52
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 15:36:49
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 15:40:56
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:11:34
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 09:18:17
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 04:47:35
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 22:46:16
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:07:45
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 21:32:24
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:31:29
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 20:50:09
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 20:47:50
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 18:58:01
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 15:59:18
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:21:17
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 21:29:22
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 11:44:11
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 12:40:57
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 18:18:56
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 09:38:26
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 18:16:22
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 09:25:40
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 06:01:15
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 17:58:22
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 17:47:46
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 22:24:16
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 22:35:15
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 19:02:06
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-27 20:10:09
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 12:34:11
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 16:42:20
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 17:54:46
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 09:12:47
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 11:36:58
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 18:37:56
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 09:28:56
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 16:20:52
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 22:33:45
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 18:26:31
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 18:55:15
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 12:24:41
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 19:04:40
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 12:29:57
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 18:15:47
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 22:48:19
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 18:53:55
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 17:05:52
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 16:06:41
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:53:10
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:24:12
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:08:15
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:10:38
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:12:26
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:20:40
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:32:56
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 11:13:33
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:17:40
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:04:16
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:55:48
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:58:03
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 11:07:03
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:15:42
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 10:54:41
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 10:58:49
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 11:00:11
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 10:57:17

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:27:26
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:28:52
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:30:54
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:35:32
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:37:44
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:38:45
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:43:28
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 15:00:39
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 21:27:39
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:42:57
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 21:59:19

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-05 20:21:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:23:41
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:15:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:08:33
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:49:33
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:44:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:38:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:26:15
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:15:07
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-07 11:57:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 12:26:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 12:23:58
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-06 11:40:55
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-23 05:05:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-10 14:16:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 23:33:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-21 17:26:24
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-21 17:10:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 11:37:46
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-21 11:30:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:14:42
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:04:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:02:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 19:59:32
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-19 08:51:56