Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Anh Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Anh Tuấn

Bùi Anh Tuấn
🙂 🥴\n
  • Tên: Bùi Anh Tuấn
  • Đang giảng dạy tại: Trung tâm OLM 2
  • Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 3285SP, 22GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 1GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Bùi Anh Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:55:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Bùi Anh Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 15:48:06
Bùi Anh Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 14:34:07
Bùi Anh Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-12 19:51:51