Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •乂υƘαツ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•乂υƘαツ

•乂υƘαツ
My BFF ...................................................................................... https://olm.vn/thanhvien/ngayeumontoan https://olm.vn/thanhvien/maket2kmay .......................................................................................... Có thể nay mik sẽ ít on vì ôn thi nên mọi người thông cảm. ................................................. giờ chuyển sang acc này cày nhiều hơn nếu đổi tick thì nt vs acc này nhé https://olm.vn/thanhvien/kimono_123 https://grandedesafio.com/vn/quiz/28408191

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 60

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 90

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

•乂υƘαツ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 15:48:06
•乂υƘαツ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 14:34:07
•乂υƘαツ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-12 19:51:51