Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tuấn Fly. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tuấn Fly

Tuấn Fly
Em mượn thịt tỏ tình đấy thì sao nào, em ham ăn ham ăn đấy thì sao nào u ú u u ù

Luyện toán

1 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 160

Tuấn Fly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:55:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 90

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tuấn Fly làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 15:48:06
Tuấn Fly làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 14:34:07
Tuấn Fly làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-12 19:51:51