Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Anh Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Anh Đức

Bùi Anh Đức
Mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời

Luyện toán

18 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 1827

Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 20:43:55
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 21:42:26
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 08:51:53
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-08 09:23:11
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2015-08-04 15:58:19
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 16:46:52
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 16:47:51
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 22:52:30
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 08:54:47
Bùi Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 16:10:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bùi Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:58:47