Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Stephen Hawking. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Stephen Hawking

Stephen Hawking
Xin chào các bạn đến thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 5.94 - Tổng điểm 475

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.60 - Tổng điểm 32

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-18 15:44:40
Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-14 16:28:01
Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 15:36:49
Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 15:27:12
Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-10 10:13:39
Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-10 10:09:49
Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-10 09:58:38
Stephen Hawking làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-01 17:07:28