Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🐄''Trường'' ; ★ Fones ★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★
Đi chăn bò, cầm cây roi thật to, bò không đi, ta lấy cái roi ta chọc đít bò. Bò đứng dậy đi luôn ...!?!...

Luyện toán

87 -Trung bình 7.86 - Tổng điểm 10221

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:03:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:40:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:51:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:36:49
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:12:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:25:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:44:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:47:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:55:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:17:51

Luyện văn - Tiếng Việt

260 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 27150

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:32:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:19:15
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:01:39
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:43:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:39:21
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:33:03
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:23:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 08:47:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 09:16:21
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:32:28

Luyện Tiếng Anh

109 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 12329

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:49:17
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:16:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:08:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 09:31:58
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:40:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 09:20:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 07:41:19
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:54:05
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 16:17:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 15:45:36

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 20:44:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-04 10:39:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-28 21:05:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:56:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-22 20:19:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 21:30:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-13 21:39:20