Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🐄''Trường'' ; ★ Fones ★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★
Đi chăn bò, cầm cây roi thật to, bò không đi, ta lấy cái roi ta chọc đít bò. Bò đứng dậy đi luôn ...!?!...

Luyện toán

144 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14400

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 10:48:57
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 16:29:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:09:58
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:21:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:12:22
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:29:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:30:24
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:17:44
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:29:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 21:15:16
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 19:30:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:11:17
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:53:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 09:40:18
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh diện tích và chu vi hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:46:11
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 09:35:10
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:34:06
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:57:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 19:58:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:55:22
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 09:43:33
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:25:05
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:35:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 21:01:33
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 10:38:08
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 08:41:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:42:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 08:53:10
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:09:33
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số và các số hạng
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:13:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 11:05:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 16:23:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 15:58:52
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:06:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:27:53
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 16:41:10
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 09:18:35
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:44:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 20:35:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 11:21:09
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:20:41
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 21:44:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 11:24:21
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 21:42:24
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 19:40:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 15:43:54
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:06:21
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 21:06:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:22:33
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 15:01:36
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:26:54
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:03:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:08:18
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 09:15:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:25:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:54:53
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:08:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 09:21:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:36:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 09:18:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:51:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 16:30:41
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 16:09:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:55:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:44:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 16:36:25
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:40:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 10:51:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 11:02:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:13:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 08:52:55
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 09:21:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 09:06:14
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 09:57:24
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 11:36:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 21:17:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:22:38
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 16:46:39
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 17:13:10
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:50:04
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:16:06
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:36:25
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 17:19:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:34:35
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 11:05:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 17:24:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:50:32
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:49:35
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 08:53:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 09:41:41
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:40:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thương có chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:06:28
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:47:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:20:41
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:27:03
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:32:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:45:07
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:10:11
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:20:18
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 11:46:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:09:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:18:14
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:36:01
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 20:10:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:12:13
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:51:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:05:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:23:24
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:52:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:29:39
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 16:01:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 21:10:36
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 21:37:43
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 08:44:32
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:21:17
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 08:50:09
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:22:57
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:16:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:17:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 16:01:34
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 15:42:05
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:49:19
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 14:22:18
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:57:53
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 21:08:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:00:52
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:00:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:06:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:11:01
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:18:16
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 10:11:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 10:12:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:20:11
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:43:20
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:19:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:37:58
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:59:34
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 17:17:43
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:21:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 16:20:58
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 08:19:22
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 10:11:06
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:14:07
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:37:38

Luyện văn - Tiếng Việt

262 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 26200

Lần cuối làm bài: 2018-05-01 20:19:08
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 20:27:06
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 20:45:30
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 16:24:53
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:14:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 21:22:08
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 21:38:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:02:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 16:44:34
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:43:06
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:01:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 21:00:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 21:03:33
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 20:57:34
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 19:54:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 20:01:44
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:39:09
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 07:55:38
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:56:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 21:13:05
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:07:55
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:27:23
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:36:13
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:04:03
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 09:51:35
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 10:20:21
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:44:28
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:57:17
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 21:53:12
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 08:54:27
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 09:56:58
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:06:56
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:40:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:53:47
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 10:24:35
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 10:30:15
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:01:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:20:26
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:29:39
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:49:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:41:55
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 09:10:25
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 09:22:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 09:38:39
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:13:02
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:24:54
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 11:23:24
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 11:27:09
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:35:03
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:19:09
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 09:16:39
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 09:23:35
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 15:35:03
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 09:41:35
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 09:56:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:24:17
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:31:23
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:37:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:40:52
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:52:44
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 20:54:25
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 16:27:26
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 15:46:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 16:57:57
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 20:50:15
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:33:31
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 17:09:42
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 17:20:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:24:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:52:19
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 21:39:11
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:39:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 22:08:27
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 09:05:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 11:14:53
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 11:35:52
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 11:49:08
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:11:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:07:55
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:31:56
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:19:08
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:31:34
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:37:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:40:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 21:04:42
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:52:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 22:04:13
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:05:44
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:17:25
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 08:55:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 08:56:42
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 08:59:56
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 09:02:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 09:08:52
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 10:10:28
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 10:24:34
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 10:23:07
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 21:21:22
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 21:38:18
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:32:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:39:40
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:12:38
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 20:25:54
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:14:39
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:18:19
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:36:51
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:54:22
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 10:19:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:05:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:22:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:25:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:31:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 15:51:01
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:39:14
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:46:11
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:04:30
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:04:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:10:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:19:28
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:27:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:35:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:43:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:50:14
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:58:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:58:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:04:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:24:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 08:47:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 08:09:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 08:55:17
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 09:16:21
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:27:52
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:35:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:45:32
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:23:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:33:03
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:39:21
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:43:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:52:44
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:56:01
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 22:02:56
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:26:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:34:38
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:08:55
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:32:28
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:52:09
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:21:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 08:45:54
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 08:49:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:02:43
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:22:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:22:05
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:28:53
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:35:30
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:47:45
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:59:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 10:06:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 10:16:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 10:13:51
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:13:16
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:07:08
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:08:24
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:31:19
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:34:38
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:44:49
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 09:25:54
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 09:48:53
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 09:45:55
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:02:42
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:01:39
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:48:53
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:59:11
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:11:11
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:18:03
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:42:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:15:37
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:29:37
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 21:07:35
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 08:42:38
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 16:16:45
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 09:53:56
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 16:03:40
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:12:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 09:50:19
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 09:42:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 10:17:31
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 10:36:23
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 10:42:24
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 10:46:33
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:37:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 16:08:19
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 17:01:57
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 17:14:21
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 09:36:25
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 09:54:30
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 15:31:41
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 15:42:07
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:46:37
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:57:24
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:56:24
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:17:08
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:32:38
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:56:57
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:51:56
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:11:54
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:26:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 17:19:21
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:07:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 08:46:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:43:41
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:35:13
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 16:25:33
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:40:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:40:03
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:46:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:56:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:40:39
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:46:53
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:32:07
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 11:04:32
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:14:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:30:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:38:27
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lớp học trên đường
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:03:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:18:54
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:27:28
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:07:44
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 10:10:18
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 15:36:03
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 15:42:18
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:13:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 08:25:21
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 10:37:42
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:33:18
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 15:51:36
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:46:41
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:28:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:04:21
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:40:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:53:08
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:11:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:18:17
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:21:40
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:26:40
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:44:11
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:48:21
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:19:15
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:32:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:11:28
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:28:23
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:56:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 21:29:13
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:36:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:09:39
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:31:26
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:51:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 21:10:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:06:10
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 11:20:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:42:29
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 21:37:55

Luyện Tiếng Anh

109 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10900

🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:11:13
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 20:26:57
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 16:35:34
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 07:56:28
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 20:15:57
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 20:13:48
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 20:19:08
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 20:58:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 10:22:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 10:32:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 14:56:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 15:18:15
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:36:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 19:48:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 20:17:31
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:04:05
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:12:14
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:20:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:27:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 19:18:56
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:04:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:26:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 11:30:01
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 11:48:56
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 11:52:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 07:30:28
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 07:38:11
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 09:22:09
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 09:30:46
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 12:03:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 21:21:36
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 08:04:58
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 11:00:28
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 08:31:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 17:07:07
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 10:25:52
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:55:57
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 09:03:31
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:53:23
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 11:41:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:03:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:54:44
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:02:56
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 10:38:19
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 19:50:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:21:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:23:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:30:14
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:47:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:18:30
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 10:04:38
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:29:32
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:37:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:11:34
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:16:21
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:20:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:29:15
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 16:51:44
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:00:00
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:11:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:31:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:32:51
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:41:43
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:36:35
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:31:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:50:45
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:23:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:38:58
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:53:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:02:35
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:10:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 09:59:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:11:29
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 21:22:57
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 20:37:36
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 21:00:23
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:28:03
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:17:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:35:31
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:44:32
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:54:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 21:11:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:35:23
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 15:45:36
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 16:12:09
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 16:17:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 16:39:03
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 16:58:12
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 16:00:32
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 16:09:33
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 16:19:49
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:10:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 10:35:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 10:57:04
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 11:17:58
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:34:56
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 16:29:02
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 09:20:50
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 09:31:58
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 07:41:19
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:40:59
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:49:17
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:16:06
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 08:19:20
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:59:47
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 10:23:10
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:08:22
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:54:05
🐄''Trường'' ; ★ Fones ★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 11:22:26

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-21 10:08:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 20:44:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-04 10:39:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-28 21:05:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:56:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-22 20:19:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 21:30:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-13 21:39:20