Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Thu Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Thu Hà

Vũ Thu Hà
Hello! Chào mừng bạn đến động A.R.M.Y!
  • Tên: Vũ Thu Hà
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 56

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.28 - Tổng điểm 251

Vũ Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:46:55

Điểm thi