Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Quang Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Quang Duy

Lê Quang Duy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

10 -Trung bình 6.71 - Tổng điểm 1275

Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 14:40:15
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 12:50:34
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-03-07 13:41:54
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 09:33:41
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 22:04:51
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-09-26 16:51:00
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 00:06:39
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 20:01:00
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 22:11:39
Lê Quang Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 23:10:33