Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bloom. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bloom

bloom
Tớ ghét con Minh Anh lớp 5/3 Trường tiểu học nha mân 1

Luyện toán

0 -Trung bình 3.90 - Tổng điểm 39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

bloom làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 19:43:23