Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔

❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔
  • Tên: ❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔
  • Đang học tại: Trường THCS Mỹ Hoà
  • Địa chỉ: Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
  • Điểm hỏi đáp: 4466SP, 48GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

210 -Trung bình 8.57 - Tổng điểm 21863

❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 07:57:12
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:40:15
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:37:41
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 14:05:43
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 07:53:53
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 10:15:37
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 08:29:39
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 06:52:36
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 08:15:36
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 10:09:11

Luyện văn - Tiếng Việt

159 -Trung bình 8.90 - Tổng điểm 16202

Lần cuối làm bài: 2018-11-17 08:05:36
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 06:13:01
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 08:21:08
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 08:23:11
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 08:27:59
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 08:30:46
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 08:32:57
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 07:14:42
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:50:14
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:57:48

Luyện Tiếng Anh

231 -Trung bình 8.58 - Tổng điểm 24207

❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 17:57:50
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 10:01:45
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:47:37
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:50:23
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:00:50
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 17:53:17
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:07:31
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 10:04:49
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:19:29
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 21:27:30

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-24 10:37:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 10:30:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 10:20:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 10:16:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 10:14:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-21 21:19:44
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-21 20:37:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-21 20:34:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-20 11:42:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-20 11:40:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-20 11:39:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-19 10:28:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-19 10:23:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-19 10:21:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-19 10:19:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-19 10:13:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-18 10:22:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-18 10:21:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-18 10:20:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-18 10:18:56
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-17 15:03:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-17 14:57:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:15:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:14:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:13:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:11:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:10:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:09:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:07:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-17 11:05:09