Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hokage Naruto. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hokage Naruto

Hokage Naruto
Phấn đấu 100GP

Điểm thi

Luyện toán

60 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 6642

Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 12:21:19
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:59:10
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 19:49:27
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 11:05:34
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 11:06:02
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 12:45:01
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 19:09:02
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 17:58:30
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-01 13:30:32
Hokage Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 19:08:32