Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quang Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quang Trung

Nguyễn Quang Trung
Đang tải dữ liệu ....

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-13 17:56:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-13 20:52:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-10-03 17:31:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-30 11:16:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-18 15:26:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-17 20:24:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-17 12:10:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-17 11:26:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-17 11:18:14
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-16 15:49:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-16 15:44:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-16 15:41:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-16 15:39:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-16 15:24:57

Luyện toán

52 -Trung bình 9.64 - Tổng điểm 5300

Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 12:21:19
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:59:10
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 19:49:27
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 11:05:34
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 11:06:02
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 09:46:10
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-26 20:17:33
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 19:08:01
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-01 13:30:32
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-03-30 11:04:40