Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quang Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quang Trung

Nguyễn Quang Trung
Đang tải dữ liệu ....

Điểm thi

Luyện toán

54 -Trung bình 9.47 - Tổng điểm 5680

Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 12:21:19
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:59:10
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 19:49:27
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 11:05:34
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 11:06:02
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 09:46:10
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-26 20:17:33
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 19:08:01
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-01 13:30:32
Nguyễn Quang Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-03-30 11:04:40