Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lưu Vân Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lưu Vân Chi CTV

Lưu Vân Chi
誰かを見殺しにするくらいなら、一緒に死んだほうがずっとマシだ。

Luyện toán

63 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6300

Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 16:22:09
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 19:09:02
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 13:31:20
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 17:58:30
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 20:18:18
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:38:04
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 20:22:47
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-07-05 06:35:33
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 15:47:55
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 16:52:50
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-07-05 06:34:38
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 17:43:51
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 14:27:02
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 18:03:08
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 16:26:52
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 20:32:19
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 16:03:53
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 12:45:01
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 11:06:02
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 19:28:56
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-01 13:30:32
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 19:08:32
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-04-02 11:12:04
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 20:23:35
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-04-03 19:27:38
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 13:15:22
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-14 11:12:37
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-07 12:30:14
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 09:42:03
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 19:49:27
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 11:05:34
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 12:21:19
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 16:25:20
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 16:42:31
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-06 12:20:59
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 15:29:51
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-08 18:04:40
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-04-09 11:15:47
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-12 09:51:50
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 09:24:21
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-10 20:30:39
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:59:10
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 16:22:53
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 15:39:21
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 11:16:00
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 09:36:10
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2015-03-31 11:22:51
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 18:02:53
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:34:17
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 17:22:04
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 23:17:10
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 11:27:17
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 20:43:06
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 20:38:11
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 15:24:14
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:53:31
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 07:00:02
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 16:39:11
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 06:18:14
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 16:10:17
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 19:59:13
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 11:41:53
Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 21:45:40

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 17:34:19

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lưu Vân Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 17:43:07

Điểm thi