Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bincorin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bincorin

bincorin
hello everybody , my name is Khanh , you are wecomle

Điểm thi

Luyện toán

14 -Trung bình 9.77 - Tổng điểm 1465

bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 12:19:08
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-13 05:26:28
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-14 05:30:05
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 11:23:41
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 20:05:25
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 20:07:57
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-11-17 06:02:29
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 12:39:32
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 11:59:09
bincorin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-03-25 21:00:18