Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với zoombie hahaha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

zoombie hahaha

zoombie hahaha
ZOOMBIE Chào mừng các chú đã ghé thăm nghĩa địa của anh, nơi có những con người thiên tài và zoombie có IQ cao vượt bậc !

Luyện toán

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 11:04:47
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 12:33:27
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 17:41:36
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 12:14:41
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 17:02:37
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 12:26:31
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 12:13:16
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-10-01 16:33:38
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-09-27 09:02:01
zoombie hahaha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-09-24 11:14:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi