Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phong Thị Huyền Thục. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phong Thị Huyền Thục

Phong Thị Huyền Thục
Chào mừng các bạn đã ghé thăm ngôi nhà oline math của mình !

Luyện toán

11 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 1277

Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 07:44:01
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 11:30:34
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 20:17:12
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 16:30:56
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 09:10:25
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 11:22:57
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 08:08:44
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 07:49:05
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 21:06:20
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 21:18:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phong Thị Huyền Thục làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 21:18:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-18 21:15:28
Phong Thị Huyền Thục làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-18 20:03:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-18 19:56:25
Phong Thị Huyền Thục làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-17 20:11:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 11:39:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 11:34:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:30:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:46:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 17:22:14