Phong Thị Huyền Thục - Trang của Phong Thị Huyền Thục - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phong Thị Huyền Thục. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phong Thị Huyền Thục

Phong Thị Huyền Thục
Chào mừng các bạn đã ghé thăm ngôi nhà oline math của mình !

Điểm thi

Phong Thị Huyền Thục làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 21:18:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-18 21:15:28
Phong Thị Huyền Thục làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-18 20:03:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-18 19:56:25
Phong Thị Huyền Thục làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-17 20:11:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 11:39:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 11:34:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:30:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:46:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 17:22:14

Luyện toán

11 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 1277

Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 14:11:09
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 21:18:46
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 21:06:20
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 07:49:05
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 08:08:44
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 11:22:57
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 09:10:25
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 16:30:56
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 20:17:12
Phong Thị Huyền Thục đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 11:30:34