Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bé béo ú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bé béo ú

Bé béo ú
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 4.96 - Tổng điểm 496

Bé béo ú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:33:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bé béo ú làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 11:10:49
Bé béo ú làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 11:06:09
Bé béo ú làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-22 16:57:03