Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với huỳnh phú bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

huỳnh phú bình

huỳnh phú bình
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 4.81 - Tổng điểm 1202

huỳnh phú bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:25:19
huỳnh phú bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 07:36:50
huỳnh phú bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:23:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.76 - Tổng điểm 193

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 3.66 - Tổng điểm 366

huỳnh phú bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 10:43:40
huỳnh phú bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:31:54

Điểm thi

huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-17 09:45:41
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 09:43:31
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-17 09:42:04
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 09:40:25
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 09:18:01
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-04 09:11:17
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 09:06:43
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-29 08:07:42
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 08:05:16
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-29 08:01:37
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-28 20:51:22
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-27 08:29:39
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-26 08:25:21
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-26 08:16:40
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:00:21
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:54:40
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:40:56
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:02:33
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 09:42:54
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-25 09:39:36
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 09:27:34
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 20:19:01
huỳnh phú bình làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 20:15:13