Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Minh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Minh Huyền

Nguyễn Thị Minh Huyền
hello.chào các bạn đến thăm myhouse
  • Tên: Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Đang học tại: Trường THCS Lộc An
  • Địa chỉ: Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
  • Điểm hỏi đáp: 16SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 15SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 4.60 - Tổng điểm 644

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.89 - Tổng điểm 303

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 1376

Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:59:03
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:54:09
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:30:19
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:21:25
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 08:40:26
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:07:30
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:05:24
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:03:13
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:23:26
Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:20:22

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 19:02:57
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-11 19:01:12
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:36:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-06 10:52:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 10:49:31
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-06 10:47:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:02:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:01:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:58:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:56:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:55:09
Nguyễn Thị Minh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:52:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:48:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:46:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:43:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:39:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:34:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:30:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:19:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-04 10:33:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-04 10:30:55
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 10:28:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-04 10:24:19