Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Minh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Minh Huyền

Nguyễn Thị Minh Huyền
hello.chào các bạn đến thăm myhouse
  • Tên: Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Đang học tại: Trường THCS Lộc An
  • Địa chỉ: Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
  • Điểm hỏi đáp: 16SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 5.95 - Tổng điểm 119

Nguyễn Thị Minh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 08:00:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi