Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Ái Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Ái Linh

Nguyễn Hữu Ái Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của chúng tôi!:D

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:55:14
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 10:25:54
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:35:12
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:41:01
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2017-10-16 06:53:41
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 20:02:09
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 07:13:02
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 17:17:37

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 10:44:28
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-04 09:19:55
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-15 11:13:04
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-11 07:24:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-27 08:28:37
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-20 16:42:42
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-04-29 11:16:34