Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Ái Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Ái Linh

Nguyễn Hữu Ái Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của chúng tôi!:D

Luyện toán

0 -Trung bình 2.64 - Tổng điểm 607

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 3847

Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 17:17:37
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 07:13:02
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 20:02:09
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2017-10-16 06:53:41
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:41:01
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:35:12
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 10:25:54
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:55:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 10:44:28
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-04 09:19:55
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-15 11:13:04
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-11 07:24:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-27 08:28:37
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-20 16:42:42
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-04-29 11:16:34