Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Đỗ Ngọc Thiện. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Đỗ Ngọc Thiện

Hoàng Đỗ Ngọc Thiện
tao không phải dạng vừa đâu cứ có cái gì lao vào làm sao phải sợ đứa nào mà ngu chính tỏ nảo thiếu Dha

Luyện toán

3 -Trung bình 5.71 - Tổng điểm 856

Hoàng Đỗ Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 19:44:30
Hoàng Đỗ Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 07:21:27
Hoàng Đỗ Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 14:14:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-10 21:45:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-10 21:41:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-10 21:38:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 13:20:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-07 13:15:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-07 13:11:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 13:08:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 14:52:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 14:51:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-06 14:48:34