Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với BBoy Công Nghệ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

BBoy Công Nghệ

BBoy Công Nghệ
muốn ấy ấy cứ vào đây

Luyện toán

0 -Trung bình 4.60 - Tổng điểm 276

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 74

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

BBoy Công Nghệ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-10 20:40:02