Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo)

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo)
\"tình yêu là 1 phép màu đưa những điều vô nghĩa thành có nghĩa, biến những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc. Khi yêu thg ai đó đủ nhiều ta ms nhận ra đó là liều kháng sinh cực mạnh để vượt qua nỗi đau và để hi sinh mọi thứ cho nhau...dù là mù quáng nhất\" ||๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ|

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:38:23
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:42:55
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 10:05:38
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 22:03:35
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:44:05
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 22:37:57
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 22:07:32
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 12:46:15
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 17:06:00
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:46:54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 84

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 128

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:44:40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-18 22:24:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-23 15:46:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-13 16:06:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-10 17:26:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:37:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:33:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:30:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:25:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-23 20:20:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 10:41:53