Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo)

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo)
hi mn, kb vs mk nha! ||๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ|

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 17:06:00
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 19:52:32
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 22:03:35
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 08:15:39
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:03:08
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:46:54
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 21:46:53
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:09:44
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 19:54:57
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 19:37:17
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 15:05:56
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 10:05:38
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 15:18:31
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 10:15:17
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 17:01:56
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:02:40
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:05:22
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 21:53:07
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 12:46:15
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 22:10:30
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 22:02:55
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 22:37:57
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:38:23
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:42:55
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 22:07:32
๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:44:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

๖ۣۜRᶤℵ﹏❖(๖ۣۜBảo) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:44:40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-18 22:24:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-23 15:46:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-13 16:06:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-10 17:26:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:37:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:33:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:30:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 21:25:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-23 20:20:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 10:41:53