Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thi bao tien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thi bao tien

nguyen thi bao tien
“Ăn mừng thành công cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải biết chú ý đến những bài học của thất bại.” _ Bill Gates

Luyện toán

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 15:04:56
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 16:32:58
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 08:38:39
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 09:53:07
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 16:02:23
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 08:59:33
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 16:19:38
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:51:58
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 09:39:32
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 15:13:19
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 15:47:42
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 10:05:29
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 14:22:44
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 08:38:07
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 14:32:40
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 14:43:53
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 08:58:22
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 08:38:07
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 13:36:09
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 09:40:19
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 10:18:12
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 14:43:27
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 14:35:28
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 08:40:51
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 15:09:18
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 14:47:53
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 16:52:20
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 09:37:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-15 14:47:44
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-15 14:44:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-24 09:47:49
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-24 09:45:49
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-24 09:42:12
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-26 10:30:09
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-26 10:25:57
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 09:56:39