Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thi bao tien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thi bao tien

nguyen thi bao tien
“Ăn mừng thành công cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải biết chú ý đến những bài học của thất bại.” _ Bill Gates

Luyện toán

28 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 2836

nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 16:52:20
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 14:47:53
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 15:04:56
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 09:37:02
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 09:39:32
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 08:59:33
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 08:38:07
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 10:18:12
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 10:05:29
nguyen thi bao tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:51:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.40 - Tổng điểm 68

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-15 14:47:44
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-15 14:44:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-24 09:47:49
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-24 09:45:49
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-24 09:42:12
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-26 10:30:09
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-26 10:25:57
nguyen thi bao tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 09:56:39