Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bảo Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bảo Ngân

Nguyễn Bảo Ngân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 913

Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 09:48:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 21:34:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-25 15:22:04
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 15:11:54
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 15:06:02
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-25 14:59:36
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-08 21:23:42
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-08 20:57:40
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-08 15:35:53
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-07 14:58:37
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-07 14:52:53
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-07 14:39:25
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 14:37:10
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 14:34:15
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-27 21:41:57
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 21:39:29
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-13 13:34:29
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 13:31:04
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 13:29:49
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 13:27:14
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-02 12:17:41
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-02 12:10:00
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-02 12:03:56
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-17 15:58:02
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-13 09:48:15
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-13 09:43:14
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-13 09:39:23
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-13 09:34:35
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-03 17:13:06