Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hồ xuân bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hồ xuân bảo

Hồ xuân bảo
mk rất thích hội pháp sư fairy tail, ai có chung sở thích thì hết bạn nhé! cảm ơn nhiều, nếu có ai đó chơi khăm mk thì mk sẽ khăm lại đó ^_^ nhân dịp tết đinh dậu mk chúc các bn có 1 cái tết vui vẻ và nhận đc nhiều tiền lì xì nhé! mk rất thích nghe bài fairy tail opening & ending theme songs

Điểm thi

Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:53:58
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 19:18:13
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-13 10:51:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:31:58
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:27:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:24:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:23:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:21:20
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-12 07:12:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:11:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:08:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:06:27
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:02:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 10:51:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 09:22:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 08:57:29
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:17:34
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-10 18:59:06

Luyện toán

15 -Trung bình 9.38 - Tổng điểm 1594

Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 09:00:07
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 09:50:58
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 10:42:45
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 06:34:42
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 15:42:34
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 11:46:03
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 18:01:36
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 19:05:47
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 19:15:47
Hồ xuân bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 10:20:48