Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hồ xuân bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hồ xuân bảo

Hồ xuân bảo
mk rất thích hội pháp sư fairy tail, ai có chung sở thích thì hết bạn nhé! cảm ơn nhiều, nếu có ai đó chơi khăm mk thì mk sẽ khăm lại đó ^_^ nhân dịp tết đinh dậu mk chúc các bn có 1 cái tết vui vẻ và nhận đc nhiều tiền lì xì nhé! mk rất thích nghe bài fairy tail opening & ending theme songs

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:53:58
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 19:18:13
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-13 10:51:58
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:31:58
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:27:00
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:24:51
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:23:04
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-12 11:21:20
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-12 07:12:18
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:11:31
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:08:33
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:06:27
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 11:02:06
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 10:51:53
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 09:22:51
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 08:57:29
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:17:34
Hồ xuân bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-10 18:59:06