Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Bảo Anh . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Bảo Anh

Bùi Bảo Anh
A hi hi hi! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Mục tiêu 300 điểm giúp mình với nha! Ai tick 1 thì mình sẽ tick 2!!! Làm thử quiz này nha: https://vn.bakequiz.com/match/17Lj

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 12:53:01
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:11:05
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 13:01:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:06:23
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:09:22
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:24:29
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:07:44
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:24:56
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:38:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 14:21:55

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:01:34
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:58:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 11:09:00
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 10:59:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 11:13:03
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 18:56:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:33:58
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 07:12:53
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:55:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:40:47

Luyện Tiếng Anh

318 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 31800

Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:39:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 11:12:21
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:41:08
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:57:41
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 14:47:48
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:47:47
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:50:16
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:53:35
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:15:12
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 14:47:09
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:12:30
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:03:05
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:12:02
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:03:13
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:37:54
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:38:32
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:52:40
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:29:02
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:54:12
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:37:56
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:54:57
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 13:00:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:44:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 13:01:38
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 13:01:58
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:17:26
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:52:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:14:26
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:51:09
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:14:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:51:42
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:14:19
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 11:26:23
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:48:19
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:35:11
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:34:38
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:16:59
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 11:24:56
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:12:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:05:26
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:22:11
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:17:30
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:06:45
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:21:11
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:36:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:06:02
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:36:41
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:37:08
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:07:19
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:30:51
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:37:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:07:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:26:15
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:38:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 18:43:51
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:40:58
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:11:23
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:17:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:39:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:40:15
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:51:44
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:46:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:48:35
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:39:04
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:29:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 11:26:58
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:16:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:01:57
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:39:21
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:41:01
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:42:48
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:39:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:03:00
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:26:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:17:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:03:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 14:48:15
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:36:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:04:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:24:29
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:18:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:10:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:20:19
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:37:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:46:07
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 14:49:20
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:21:04
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:48:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:39:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:19:01
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:53:01
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:51:16
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:53:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:41:33
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 18:38:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 14:13:21
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:49:44
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 14:18:25
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:56:34
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:04:33
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:06:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:13:48
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:15:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:42:10
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:47:15
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:43:47
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:17:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:19:10
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:33:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:27:57
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:24:20
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:27:35
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:31:25
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:30:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:33:02
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:04:45
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:07:30
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:09:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:32:45
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:20:45
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:45:35
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:21:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:23:29
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:49:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:34:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 16:05:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 16:07:30
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:11:02
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:20:42
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:21:47
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:25:16
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:28:11
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:47:32
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:24:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:50:00
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:46:30
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:56:11
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:49:25
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:45:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:48:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:51:10
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:53:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:54:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:57:04
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:43:18
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:24:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:07:28
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:15:00
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:54:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:58:40
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:01:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:04:32
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:58:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:36:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:46:23
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:50:15
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:04:21
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:01:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:51:51
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:39:26
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:36:12
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:16:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:26:15
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:28:42
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:31:34
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:35:03
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:29:43
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:40:42
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:34:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:32:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:26:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:31:57
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:16:05
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:36:10
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:43:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:48:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:28:44
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:37:21
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:53:40
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:34:09
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:32:59
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:38:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:40:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:37:12
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:43:16
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:45:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 19:24:51
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:09:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:45:19
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 19:29:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 11:17:05
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 11:21:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 11:25:29
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:11:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:47:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 20:11:03
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:49:42
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:56:25
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 20:13:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:58:35
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:35:57
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 20:17:16
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:20:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:52:03
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:38:59
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:41:20
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:43:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 11:15:49
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 11:20:38
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:17:53
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:04:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:31:23
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:47:07
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:49:16
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:58:32
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 16:01:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:14:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:13:18
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:15:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:16:12
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:25:04
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:27:35
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:17:36
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:19:25
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:02:53
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:21:08
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:35:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:23:30
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:24:22
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:27:00
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:40:54
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:43:47
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:23:29
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:19:13
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:22:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:20:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 13:36:49
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 15:59:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:19:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:31:47
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:36:48
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:04:21
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:47:51
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 10:58:41
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:38:32
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 11:00:47
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:30:00
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 08:12:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:54:58
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:17:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:31:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 17:35:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:33:53
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:52:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:18:56
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:09:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:54:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:10:21
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 11:20:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:16:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:13:08
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 07:01:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:17:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:44:42
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 18:39:08
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:19:48
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 15:29:48
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:52:01
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:46:07
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:41:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:50:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 11:28:56
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:46:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:27:34
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:39:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:02:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:37:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:06:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 13:06:46
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 11:31:26
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:14:35
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:30:34
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:35:34
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 06:39:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 07:00:09
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 07:32:10
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 16:01:53
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 13:13:32
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:01:38
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 11:14:42
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:33:48
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:58:38
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:47:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 15:04:15
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 19:06:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:12:37
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 11:33:56
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:48:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:50:23
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 07:20:30
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 16:04:41
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 07:20:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 06:41:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 07:24:57
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: Our school in the past
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 13:27:51
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: My favourite salad
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 06:54:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 07:27:07
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 07:39:29
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 11:19:49
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:47:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 14:46:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:49:02
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:02:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:02:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:02:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 13:59:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 07:05:18
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 13:01:11

Điểm thi

Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-16 12:59:30
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-09 07:19:40
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:52:17
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 19:12:37
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-08 11:25:48
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-08 11:22:23
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:05:13
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:51:25