Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Bảo Anh . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Bảo Anh

Bùi Bảo Anh
A hi hi hi! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Mục tiêu 300 điểm giúp mình với nha! Ai tick 1 thì mình sẽ tick 2!!!

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 12:53:01
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 13:01:17
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 14:21:55
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:24:56
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:07:44
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:38:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:09:22
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:06:23
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:11:05
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 18:24:29

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:40:47
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:55:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 07:12:53
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:33:58
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 18:56:27
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 11:13:03
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 10:59:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 11:09:00
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:58:14
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:01:34

Luyện Tiếng Anh

321 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 32100

Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 13:01:11
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 07:05:18
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 13:59:24
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:02:52
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:02:39
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:02:31
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:49:02
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 14:46:50
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:47:06
Bùi Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 11:19:49

Điểm thi

Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-16 12:59:30
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-09 07:19:40
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-08 06:52:17
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 19:12:37
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-08 11:25:48
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-08 11:22:23
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:05:13
Bùi Bảo Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:51:25