Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham phuc bao an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham phuc bao an

pham phuc bao an
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: pham phuc bao an
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 92

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.13 - Tổng điểm 184

Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:45:03

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 95

Điểm thi

pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-15 17:56:27
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:59:15
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-29 18:18:20
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 18:09:37