Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham phuc bao an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham phuc bao an

pham phuc bao an
có ai hiểu cho tôi thì kết bạn với tôi đi nhưng chỉ là cấp 1

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

pham phuc bao an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 11:10:36
pham phuc bao an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 17:38:02
pham phuc bao an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:27:03
pham phuc bao an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 18:54:16

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:45:03

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

pham phuc bao an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 19:36:17
pham phuc bao an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 19:22:57

Điểm thi

pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-11 20:16:56
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-29 11:16:27
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-22 18:30:33
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-22 11:52:16
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-15 17:56:27
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:59:15
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-29 18:18:20
pham phuc bao an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 18:09:37