Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn hoài bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn hoài bảo

nguyễn hoài bảo
Mình lớp 6 học trường THCS An Bình , Bình Dương

Luyện toán

10 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 1291

nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:05:31
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 19:02:13
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:56:55
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 18:56:56
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 18:50:57
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 18:47:55
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 18:46:25
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 18:39:54
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 18:55:11
nguyễn hoài bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 18:23:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi