Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thu ha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thu ha

nguyen thu ha
.

Luyện toán

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-11 16:47:36
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 15:39:09
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 14:59:05
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 08:47:27
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-04-24 11:43:27
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 08:10:53
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 05:55:15
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 12:17:10
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 05:47:39
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 14:15:26
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-08 05:24:51
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 11:52:23
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 07:14:41
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 07:29:39
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 12:44:01
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 20:43:05
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 22:05:34
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-21 20:36:28

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 12:52:52

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 12:54:29

Điểm thi

nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-31 19:43:48
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 19:08:47
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 10:35:43
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 10:31:43
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 16:52:53
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 16:47:29
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 07:02:40
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 07:01:03
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 06:58:40
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:40:05
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:37:15
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:35:46
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:28:36
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 14:54:19