Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Phương Uyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Phương Uyên

Trần Phương Uyên
Có anh em nào đạt giải HSG ko? Kỳ thi HKII sắp tới rồi... Chúc mấy anh mấy em mấy chị mấy bạn thi tốt nha!!!

Luyện toán

5 -Trung bình 9.33 - Tổng điểm 560

Lần cuối làm bài: 2019-02-23 09:47:53
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 09:02:16
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:34:10
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 08:12:33
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 19:25:33

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 09:24:51
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 16:53:41
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:43:59
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:18:02
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 09:34:46

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 670

Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 10:08:34
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 20:45:20
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 18:59:16
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:08:03
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:51:05
Trần Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 13:58:25

Điểm thi

Trần Phương Uyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-15 16:06:19
Trần Phương Uyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-05 17:21:27
Trần Phương Uyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 17:43:14
Trần Phương Uyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 09:33:42
Trần Phương Uyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 09:23:19
Trần Phương Uyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-23 09:08:04
Trần Phương Uyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-23 08:18:51