Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thanh Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thanh Tùng

Đỗ Thanh Tùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

19 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 2270

Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 05:50:47
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 17:35:07
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 17:39:58
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 06:29:43
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 16:57:36
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức gồm hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 07:43:01
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 06:38:00
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 17:42:05
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 06:06:59
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 06:02:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 19:08:55
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:53:53
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:47:24
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:45:32
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:43:58
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:41:29
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-15 19:38:29
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 22:18:55
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 22:17:35
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 22:10:56
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 20:33:17
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 17:08:53
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-27 16:01:41
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-13 16:24:09
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 16:14:06
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-23 13:51:42
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-23 13:49:46