Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thanh Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thanh Tùng

Đỗ Thanh Tùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 19:08:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:53:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:47:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:45:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:43:58
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:41:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-15 19:38:29
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 22:18:55
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 22:17:35
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 22:10:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 20:33:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 17:08:53
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-27 16:01:41
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-13 16:24:09
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 16:14:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-23 13:51:42
Đỗ Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-23 13:49:46

Luyện toán

19 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 2270

Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 15:07:35
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 07:30:28
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 06:18:39
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 05:55:46
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 17:12:25
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 07:42:55
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 12:11:03
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 07:05:45
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 06:07:58
Đỗ Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 06:02:43