Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với truy kich. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

truy kich

truy kich
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

truy kich làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:55:28
truy kich làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-01 20:52:21

Luyện toán

12 -Trung bình 7.52 - Tổng điểm 1429

truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 19:54:10
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 09:04:01
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 20:07:02
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 16:29:18
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 07:44:51
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 16:48:12
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 09:57:01
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 08:40:33
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 20:10:43
truy kich đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 09:19:51