Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh
À nhon, A.R.M.Y k nhé >3

Luyện toán

0 -Trung bình 6.33 - Tổng điểm 380

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-30 20:18:54
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-17 19:08:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-06 19:41:14
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 19:21:16
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 19:16:27
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-04 21:32:14
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-22 20:34:48
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-14 12:46:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-12 20:07:59
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-10 21:07:07
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 20:19:14
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 20:59:44
Nguyễn Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-23 20:55:05