Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Văn Bách. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Văn Bách

Vũ Văn Bách
Đừng thấy mình đẹp trai mà xin chữ kí nếu muốn xin thì nhớ kết bạn với mình nha.Chúc mừng năm mới mình có bài thơ : Đinh Dậu vừa sang Hạnh phúc mênh mang Ý chí vững vàng (y) Niềm vui rộn ràng Tiền bạc lai láng ^_^ Sức khỏe cường tráng Cả nhà cười vang :v Chúc mừng năm mới. I Love b . B We Are Family

Điểm thi

Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:27:19
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:26:30
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:22:13
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 11:26:53
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 14:48:32
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 11:19:44
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 11:18:29
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 12:01:12
Vũ Văn Bách làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 11:59:06

Luyện toán

22 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 2383

Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 11:58:46
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 18:14:51
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 20:51:27
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:01:58
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 08:40:51
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 16:10:47
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 18:52:30
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 18:33:19
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 17:57:45
Vũ Văn Bách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 20:30:19