Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huynh Bach Huong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huynh Bach Huong

Huynh Bach Huong
hi

Luyện toán

173 -Trung bình 8.68 - Tổng điểm 18920

Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:09:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 19:04:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 18:24:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 19:53:10
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 18:46:07
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:48:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:34:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 18:36:06
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:46:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:32:47

Luyện văn - Tiếng Việt

100 -Trung bình 7.84 - Tổng điểm 14590

Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 18:09:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:21:11
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:27:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:58:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 18:39:13
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:12:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 10:44:57
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:00:17
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:36:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:19:32

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 8.51 - Tổng điểm 4938

Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 11:24:31
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:39:57
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:46:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:56:12
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 19:49:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 11:45:03
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:10:54
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 12:07:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:18:06
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:55:29

Điểm thi

Huynh Bach Huong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 11:50:14
Huynh Bach Huong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 17:46:07
Huynh Bach Huong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-25 10:04:04
Huynh Bach Huong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:03:24
Huynh Bach Huong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:46:17
Huynh Bach Huong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-09 18:53:01