Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huynh Bach Huong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huynh Bach Huong

Huynh Bach Huong
hi

Luyện toán

184 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18400

Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:31:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:00:39
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 11:39:38
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:27:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:29:09
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 11:53:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 10:43:11
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:33:33
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 20:36:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:53:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 20:29:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 12:06:00
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:03:17
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 20:15:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 20:06:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:32:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:02:24
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:54:38
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 19:04:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:29:25
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 19:53:10
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 12:04:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 12:36:40
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 13:01:03
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 13:37:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:32:40
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:56:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:56:57
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:18:09
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:05:18
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:21:05
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:53:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 12:23:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 12:01:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 18:32:27
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:48:50
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 20:14:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 17:31:46
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 10:42:08
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 18:27:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:21:25
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 20:05:38
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 12:06:05
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:54:26
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:04:42
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 18:08:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:14:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:44:46
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:17:33
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:27:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:27:42
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 19:48:31
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 12:13:43
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:08:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 20:37:40
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 18:29:11
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:38:26
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:12:33
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 10:47:46
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 19:17:05
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 12:32:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 17:54:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:13:24
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:19:09
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:04:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:14:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 18:10:46
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:25:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 11:48:42
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 19:41:16
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 13:44:13
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:50:33
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 20:13:45
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:02:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:09:23
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:48:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:24:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 20:10:17
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:34:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 20:49:10
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 17:18:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:13:26
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 17:55:43
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:46:41
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:42:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:56:55
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:24:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:31:12
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 18:08:20
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 18:24:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:28:33
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:16:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:42:27
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 17:45:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 19:12:33
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:31:00
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 19:31:03
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:12:29
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 19:45:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 11:55:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 11:38:24
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 12:29:29
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 18:14:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 18:40:26
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 20:46:16
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:55:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 19:56:59
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:42:03
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 17:37:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:28:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 12:19:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 18:17:41
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:25:41
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:00:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:44:27
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:09:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 19:40:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 18:31:46
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 12:24:00
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:47:50
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 17:46:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 21:19:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 18:36:06
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 12:04:50
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 11:26:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 20:40:56
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 11:43:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 20:55:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:15:50
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 11:05:00
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 10:12:41
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:39:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 18:26:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 11:02:41
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 18:46:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:39:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:38:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 18:44:10
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 17:38:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 17:42:33
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 18:03:48
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:50:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:22:50
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:33:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:27:24
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 09:37:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:17:30
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 17:43:11
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:02:18
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:36:39
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:27:27
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 19:54:39
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:41:39
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:22:24
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 11:38:45
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 12:23:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:38:41
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:20:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 19:04:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 17:33:54
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 19:41:20
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 12:04:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 19:58:12
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:09:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:16:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 18:35:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:50:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:00:36
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:57:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:24:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:38:05
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:08:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 19:47:42
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:21:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:48:17
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:26:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:11:26
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 10:53:16
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 19:58:54
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:30:45
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:20:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:00:08
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:22:42
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 17:54:33

Luyện văn - Tiếng Việt

108 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10800

Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 18:17:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 18:01:10
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 18:50:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:31:42
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 10:38:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 07:57:17
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:06:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:17:08
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 12:00:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:07:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 07:35:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:21:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:25:48
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 09:26:51
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 17:51:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:56:50
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 17:56:38
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 19:08:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 08:32:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 19:19:56
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:08:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 19:09:31
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 17:33:27
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 11:04:11
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 20:35:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 19:31:16
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 17:53:56
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 18:01:59
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 18:47:18
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:08:25
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:58:13
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:10:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 13:32:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 18:14:42
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 17:10:11
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:09:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:07:42
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 18:17:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 18:39:59
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 18:04:07
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 20:20:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:37:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 18:19:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 10:52:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 19:37:41
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:08:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:44:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 18:04:38
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:09:59
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:56:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:01:27
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:35:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 13:25:07
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 10:22:16
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 13:27:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:51:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 18:00:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 18:08:18
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:05:03
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:10:24
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:39:37
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:03:59
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lớp học trên đường
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:48:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:56:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 18:19:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 19:52:54
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 17:04:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 16:55:38
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 17:25:46
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 15:26:37
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 18:22:37
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:21:00
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 18:58:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 18:37:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 18:27:12
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:52:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 18:09:16
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:25:57
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 18:23:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:19:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 18:28:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:13:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:55:13
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 11:08:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 17:58:59
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 09:33:47
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 17:08:13
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 09:29:53
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 18:24:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:18:21
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 18:14:48
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:19:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:36:34
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:00:17
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 10:44:57
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:12:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 18:39:13
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:58:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:27:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:21:11
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 18:09:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 07:31:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 10:38:54
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 11:36:50
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 11:03:44
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:38:24
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:29:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 07:28:39

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 18:30:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:56:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 11:18:10
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 18:05:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:27:58
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 18:07:43
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:00:26
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 17:18:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 17:20:06
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:04:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 18:22:23
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 11:29:14
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:46:52
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 17:25:28
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 17:30:10
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:05:49
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:04:59
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 18:37:13
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:25:09
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:19:18
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:36:01
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 18:49:43
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 18:54:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 18:19:05
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 18:24:15
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 18:30:41
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 18:51:38
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:02:20
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:31:55
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:32:05
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 18:28:35
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:44:18
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 18:26:19
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:01:18
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 18:30:02
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:55:29
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:18:06
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 12:07:32
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:10:54
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 11:45:03
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 19:49:04
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:56:12
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:46:22
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 11:47:10
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 12:03:30
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:39:57
Huynh Bach Huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 11:24:31

Điểm thi