Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu )

Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu )
Mình là Huyền 6C. Các bạn nhấn f3 rồi nhấn số 9 sẽ có một món quà bất ngờ đấy các bạn nhớ kb với mk nhé ! 996669999996669999996669996666999669999999669966699 996699999999699999999666699669966669966699669966699 996669999999999999996666669999666669966699669966699 996666699999999999966666666996666669966699669966699 996666666999999996666666666996666669966699669966699 996666666669999666666666666996666669966699669966699 996666666666996666666666666996666669999999669999999

Luyện toán

1 -Trung bình 5.38 - Tổng điểm 215

Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 20:44:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.05 - Tổng điểm 423

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 7.31 - Tổng điểm 950

Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:16:20
Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:26:31
Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:38:02
Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:32:29
Bạch Dương 2k7 ( 6C Bạch Liêu ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:21:47

Điểm thi