Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Do Gia Bach. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Do Gia Bach

Do Gia Bach
Hi. Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 471

Do Gia Bach đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:56:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Do Gia Bach làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-01 19:53:13
Do Gia Bach làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-01 19:51:03
Do Gia Bach làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-01 19:48:24
Do Gia Bach làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-01 19:45:25