Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Gà Ngố (Hội Con 🐄) . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Gà Ngố (Hội Con 🐄)

Gà Ngố (Hội Con 🐄)
Xin chào :))) Sorrry mấy thánh là tui off 1 thời gian, chắc đến hè mới on đc =)) AK mà báo trước là sau khi tôi on thì sẽ có 1 sự kiện diễn ra !!! Nó là gì thì cứ mong chờ đi nhé. Còn H thì... •Bye•

Luyện toán

3 -Trung bình 7.88 - Tổng điểm 630

Gà Ngố (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:05:52
Gà Ngố (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 20:56:36
Gà Ngố (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 20:38:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.20 - Tổng điểm 72

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.16 - Tổng điểm 408

Gà Ngố (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 18:18:27
Gà Ngố (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 18:18:57
Gà Ngố (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 18:29:02
Gà Ngố (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 18:31:52

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:21:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:18:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 17:41:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 17:36:31