Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với khanh cuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

khanh cuong

khanh cuong
mk ghét gđ mk ko ai hiểu đc mk , bắt mk làm những cv mk ko thick , đổ oan cho mk , mk ko lm cúa nói lm mk ghét gđ mk ước j mk ko tồn tại trên thế giới này nhưng mk nhận ra một điều gđ cho ta niềm vui, hạnh phúc nhớ lại lúc vui vẻ mk đã khóc @

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:20:59
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:18:56
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:17:33
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:24:20
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:15:43
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:15:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

khanh cuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-25 22:20:47
khanh cuong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 22:16:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 08:07:38
khanh cuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-13 22:05:16