Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với khanh cuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

khanh cuong

khanh cuong
mk ghét gđ mk ko ai hiểu đc mk , bắt mk làm những cv mk ko thick , đổ oan cho mk , mk ko lm cúa nói lm mk ghét gđ mk ước j mk ko tồn tại trên thế giới này nhưng mk nhận ra một điều gđ cho ta niềm vui, hạnh phúc nhớ lại lúc vui vẻ mk đã khóc @

Luyện toán

6 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 747

khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:15:57
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:15:43
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:24:20
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:17:33
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:18:56
khanh cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:20:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.83 - Tổng điểm 175

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 92

Điểm thi

khanh cuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-25 22:20:47
khanh cuong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 22:16:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 08:07:38
khanh cuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-13 22:05:16