Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Anh Tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Anh Tú

Lê Anh Tú

Luyện toán

67 -Trung bình 8.56 - Tổng điểm 7704

Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 22:06:36
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 21:52:01
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 20:14:55
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 10:48:43
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 11:59:15
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 21:43:08
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 17:51:01
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 21:43:23
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 21:36:24
Lê Anh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 21:32:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Anh Tú làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-07 14:31:45
Lê Anh Tú làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:52:49
Lê Anh Tú làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 12:09:39
Lê Anh Tú làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-05 11:34:45