Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long
Chào mừng các bạn đã đến đây chơi với mình :)))))))))))

Luyện toán

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 10:44:33
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 16:44:30
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 17:02:25
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:14:55
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 15:54:37
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 18:03:04
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 15:55:59
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 17:49:45
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 16:32:48
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:39:12
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 16:55:04
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 19:29:31
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 17:40:11
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 10:17:29
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:21:57
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 16:23:11
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:17:07
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:58:29
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 18:37:58
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 12:14:06
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 08:32:35
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 08:38:32
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:50:57
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 16:59:54
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:35:26
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 17:22:52
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 17:22:31
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:36:23
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:51:18
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 13:03:17

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:55:42
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 08:56:45
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Đất nước. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 09:59:29
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:06:22
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:13:24
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:17:22
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:20:00
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 13:27:01
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:03:42
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 11:30:53
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:50:18
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 11:17:38
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:05:19
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 11:15:40
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 16:33:04
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:39:56
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 20:29:59
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 20:41:29
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:20:01
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:34:13
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:53:37
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:06:37
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:23:31
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:25:04

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:02:23
Nguyễn Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 10:00:39

Điểm thi