Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với I love thu ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

I love thu ngân

I love thu ngân
Người bạn tốt .là người bạn luôn luôn ở bên bạn những lúc khó khăn ,hoạn nạn. Dù cho bạn gặp những khó khăn gì thì bạn ấy sẽ luôn giúp đỡ bạn . Người bạn đó chính là mình . mong rằng bạn nào đọc được lời viết này thì sẽ kết bạn với mình DÙ CHO GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN THÌ CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ ĐÔI BẠN TỐT CỦA NHAU .

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 20:42:42
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-04-28 11:30:51
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 21:35:13
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 16:53:26
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-05-11 14:58:49
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 11:14:14
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-27 07:01:52
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 18:38:58
I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 17:36:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

I love thu ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:11:09

Điểm thi

I love thu ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 17:29:42
I love thu ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 14:14:07