Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đại Thành Danh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đại Thành Danh

Trần Đại Thành Danh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 76

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 21:43:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-29 21:42:22