Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Khánh Đan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Khánh Đan

Nguyễn Trần Khánh Đan
Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts. 2k4 -.-

Luyện toán

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:41:29
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:18:46
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:15:18
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:13:11
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:55:34
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 20:15:13
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 08:19:13
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:02:41
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 08:19:29
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:47:44

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 664

Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 16:49:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 16:09:19
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 15:47:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-14 15:11:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-14 14:41:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 15:47:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-13 08:55:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 16:23:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:11:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:07:37
Nguyễn Trần Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-03 21:37:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-30 15:58:57
Nguyễn Trần Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:33:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:16:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:14:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:30:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:24:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:16:52