Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Hàn Khánh Đan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Hàn Khánh Đan

Dương Hàn Khánh Đan
Kí ức nhạt nhòa tr màn sương sớm. Tôi là ai? #Đan 2k4

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:02:41
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:54:50
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:47:44
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:47:59
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 21:40:13
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 21:37:01
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:57:56
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 08:20:50
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 09:53:51
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 22:09:54

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 621

Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 16:49:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 16:09:19
Dương Hàn Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 15:47:39

Điểm thi

Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-14 15:11:11
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-14 14:41:41
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 15:47:38
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-13 08:55:04
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 16:23:10
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:11:48
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:07:37
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-03 21:37:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-30 15:58:57
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:33:10
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:16:08
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:14:11
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:30:38
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:24:59
Dương Hàn Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:16:52