Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Khánh Đan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Khánh Đan

Nguyễn Trần Khánh Đan
Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts.#Khánh Đan 2k4 =.=

Luyện toán

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:18:46
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:15:18
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:13:11
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:55:34
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 20:15:13
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 08:19:13
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:02:41
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 08:19:29
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:47:44
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:47:59

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 664

Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 16:49:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 16:09:19
Nguyễn Trần Khánh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 15:47:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-14 15:11:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-14 14:41:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 15:47:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-13 08:55:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 16:23:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:11:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:07:37
Nguyễn Trần Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-03 21:37:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-30 15:58:57
Nguyễn Trần Khánh Đan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:33:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:16:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 08:14:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:30:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:24:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 15:16:52