Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vu tien dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vu tien dat

vu tien dat
Đẹp ko, đẹp thì kb nha

Điểm thi

vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 11:03:02
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-10-23 21:14:22
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-21 18:57:10
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-09 20:26:26
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-09 20:22:35
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-09 20:20:17
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-09 20:13:23
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-09 20:08:21
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 15:50:08
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-10-19 15:45:14
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-08-11 21:41:49
vu tien dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-11 21:31:55

Luyện toán

50 -Trung bình 7.68 - Tổng điểm 5760

vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-20 20:37:29
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 21:04:36
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2014-08-25 11:16:15
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-08-25 20:43:22
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 10:39:03
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2014-10-26 11:46:39
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-11-13 20:38:20
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-09-15 11:12:52
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-09-07 10:18:34
vu tien dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2014-10-23 20:23:53