Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT )

゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT )
Thông Báo mình ko chơi olm nữa là ko là bạn của các bạn nữa ok và kệ cậu tôi ko chơi olm nữa và đừng làm phiền tôi nữa

Luyện toán

2 -Trung bình 4.25 - Tổng điểm 595

゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:32:44
゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:21:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 2.96 - Tổng điểm 237

゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 06:46:21

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-14 12:41:11