Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Lê Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Lê Thùy Dương

Trần Lê Thùy Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Trần Lê Thùy Dương
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 7.84 - Tổng điểm 392

Trần Lê Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:26:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 5.64 - Tổng điểm 395

Trần Lê Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:14:52
Trần Lê Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:04:41
Trần Lê Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:53:47

Điểm thi

Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 19:42:39
Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 19:37:56
Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 19:34:41
Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 21:32:14
Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-25 20:45:02
Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 20:33:14
Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-16 14:07:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-01 16:19:41
Trần Lê Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-16 08:52:51