Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜNhõx♥Çry™. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜNhõx♥Çry™

๖ۣۜNhõx♥Çry™

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:13:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:56:01
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 12:35:51
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:40:58
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:38:54
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:38:09
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 18:52:56
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:35:28
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:43:32
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 12:33:35
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:55:53
๖ۣۜNhõx♥Çry™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:54:48

Điểm thi