Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Anh Vũ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:33:28
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:03:35
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:06:25
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:09:42
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:12:14
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:14:21
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:02:29
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:05:24
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:10:35
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:49:53
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:57:01
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:35:43
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:17:48
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:19:13
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:10:24
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:22:37
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:42:02
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:43:10
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:40:58
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:45:05
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:47:03
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:48:16
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:49:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:41:59
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:40:37
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:43:47
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:41:01
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:39:44

Điểm thi

Phạm Anh Vũ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 11:32:11
Phạm Anh Vũ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 11:28:10