Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Anh Vũ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 2446

Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:35:43
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:17:48
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:33:28
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:10:24
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:10:35
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:05:24
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:02:29
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:57:01
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:49:41
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:48:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 7.31 - Tổng điểm 512

Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:39:44
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:41:01
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:43:47
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:40:37
Phạm Anh Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 11:41:59

Điểm thi

Phạm Anh Vũ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 11:32:11
Phạm Anh Vũ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 11:28:10