Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sắc màu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sắc màu

Sắc màu
^_^

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:31:31
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 09:14:33
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 12:17:55
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 09:26:42
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:34:24
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 16:38:33
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 12:27:54
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 09:01:08
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:17:31
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 08:22:37
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 12:24:30
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 12:21:17
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 09:09:30
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhóm hạng tử
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 10:03:42
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 09:03:44
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 09:37:27
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:39:43
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 09:41:16
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:13:24
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 08:21:42
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 08:32:22
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:07:43
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:06:24
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 18:17:31
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:17:03
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 16:37:43
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 19:44:22
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:30:35
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:25:47
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 09:42:51
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 09:44:21
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 20:38:43
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 09:38:51

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 08:17:38

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 08:28:15

Điểm thi

Sắc màu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-18 11:47:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-11 12:16:38
Sắc màu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-11 12:11:47