Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sắc màu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sắc màu

Sắc màu
^_^

Luyện toán

34 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 3400

Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhóm hạng tử
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 10:03:42
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 09:38:51
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 09:41:16
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:39:43
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:34:24
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:30:35
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:25:47
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:31:31
Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 09:17:03

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 08:17:38

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Sắc màu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 08:28:15

Điểm thi

Sắc màu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-18 11:47:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-11 12:16:38
Sắc màu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-11 12:11:47